{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Vega

SistemR İstanbul Vega Yazılım Vega Win  VegaGrup Yazılım’ın çok satan ürünlerinden biri olan Vega Win tüm Türkiye’de binlerce firma          tarafından kullanılmaktadır. Firmanızın tüm gereksinimlerine cevap verebilecek özelliklerle              donatılmıştır. Üretim’ den satışa ve muhasebe hesaplarına kadar her türlü işlemi yapabilirsiniz.      Vega Win firmanızın ihtiyaçları doğrultusunda paketlendirilir ve fiyatı belirlenir.

 

SistemR İstanbul Vega Yazılım Vega Win

 

BİRDEN FAZLA ŞUBE VE KASA İŞLEMLERİ TAKİBİ

 • TL ve döviz nakit işlemleri
 • Harcamaların izlenmesi
 • Kasalar arası nakit transfer işlemleri

 

BANKA HESAPLARI TAKİBİ

 • Tl hesap ve döviz hesap tutabilir
 • Kredi kartları takibi
 • Kredi kartları tahsilat ve komisyon takibi
 • Banka takas işlemleri
 • Havale ve eft işlemleri

 

CARİ HESAP TAKİBİ

 • Cari hesap programı ile Tl ve dövizli cari hesap takibi
 • Muhasebe cari hesap programı ile hesap kapatma işlemleri
 • Nakit-çek-senet ve kredi kartı işlemleri

 

TOPTAN CARİ HESAP TAKİBİ

 • Cari hesap programı ile perakende cari hesap takibi
 • Zimmet cari hesap takibi
 • Personel cari hesap takibi

 

STOK İŞLEMLERİ

 • İrsaliye işlemleri
 • Fatura işlemleri
 • Proforma fatura işlemleri
 • Konsinye işlemleri
 • Alış işlemleri, depo bazlı çalışabilme otomatik depolara ürün sevk edebilme

 

CRM-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

 • CRM müşteri takip programı ile müşteri görüşme formları
 • CRM müşteri diyalog etkinlik formları
 • CRM programı ile bireyler müşteri ya da ticari müşteri kartları oluşturabilme
 • Müşteri ilk temas anından teklif- satış-tahsilat aşamalarının tamamının CRM üzerinden izlenmesi
 • Müşteri görüşmelerinde CRM müşteri takip programı ile sektöre ve çalışma şekline uygun şablon oluşturarak görüşme formu oluşturabilme

 

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ

– MALİYE BAKANLIĞI ONAYLI VE TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLUDUR

– MUHASEBE ; TEK DÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI ESASINA GÖREDİR

 • Tebliğ uyarınca belirlenen tüm hesaplar otomatik tanımlıdır.
 • Firmanın özel isteği doğrultusunda her bir hesap için çalışma kuralı atama
 • Hızlı fiş girişi için fiş ve belge şablonları oluşturma
 • Muhasebe yazılım programı ile hesaplar arası transfer
 • Tüm mali tablolar
 • Bilanço
 • Cari hesap programı ile gelir tablosu
 • Nakit akım tablosu
 • Kâr dağıtım tablosu
 • Satışların maliyeti tablosu
 • Yıllara ilişkin öz kaynaklar değişim tablosu
 • Fon akim tablosu
 • Mizan
 • Muhasebe programı ile yevmiye defteri
 • Defteri kebir
 • Muavin defterler
 • Cari hesap programı gider yerleri ve gider çeşitleri ( masraf merkezleri)
 • Elektronik defter tutabilme özelliği

 

BEYANNAMELER

 • Beyanname programı ile kurumlar vergisi beyannamesi
 • Geçici kurumlar vergisi beyannamesi
 • Kdv beyannamesi beyanname programı ile görülebilir.
 • Ba/bs formu
 • Muhtasar beyanname

 

ÜCRET BORDROSU

 • Puantaj
 • Ücret bordrosu
 • Sgk bildirgeleri
 • Muhasebe ile entegrasyon

 

SABİT KIYMETLER (DEMİRBAŞ)

 • Demirbaş malzeme kayıtları
 • Amortisman ve yeniden değerleme işlemleri
 • Muhasebe programı üzerinden muhasebe ile entegrasyon

 

ÜRETİM PLANLAMA PROGRAMI

 • Üretim reçeteleri ( mamül ağacı) tanımlamaları
 • Üretim planlama programı ile üretim planlama
 • İş emirleri oluşturma
 • Fire ve üretim zayiatları maliyet yansıtma işlemleri
 • Fason işçilik işlemleri
 • Montaj-demontaj üretim işlemleri
 • Hammadde
 • Yari mamul
 • Üretim yönetimi ile mamul ürün takibi
 • Yönetici paneli
 • Üretim planlama programı ile finansal risk yönetimi
 • Hesap gör
 • Stok takip programı ile stok analizi
 • Plasiyer ( müşteri temsilcisi) performans analiz
 • Satin alma karar mekanizmasi-orderman
 • Mobil satiş uygulamaları-armada
 • Mobil mal kabul uygulamaları-armada

 

ORDERMAN – SATIN ALMA KARAR MEKANİZMASI

SistemR İstanbul Vega Yazılım Vega Win

SATIN ALMA

 • Fiyat teklifi verme
 • Ürün satiş koşullari ve satiş anlaşmalarinin düzenlenmesi
 • Satiş koşullarina uygun satiş tekliflerinin düzenlenmesi
 • Sarf malzemeleri için iç talep formlarinin oluşturulmasi
 • İç taleplerin onay mekanizmasi

SistemR İstanbul Vega Yazılım Vega Win

ORDERMAN

 • Stok takip programı ile ticari işletmelerin stok takibi
 • Seri numarali stok takibi
 • Set stok takibi
 • Grub stok takibi
 • Renk-beden stok takibi
 • Stok takip programı ile ömürlü ürün stok takibi
 • Barkod-kare kod ve rd/id ile stok takibi
 • Şubeler ( depolar) arasi ürün transferi
 • Stok takip programı ile sayım işlemleri

 

SATIŞ

 • El terminali ve tablet pc üzerinde çalışan
 • Sıcak satış uygulamaları
 • Mal kabul işlemleri
 • Şubeler arası ürün transferi
 • Stokk sayım işlemleri
 • Ürün etiket işlemleri

SistemR İstanbul Vega Yazılım Vega Win

YÖNETİCİ PANELİ

SistemR İstanbul Vega Yazılım Vega WinFİNANSAL RİSK ANALİZİ (Yönetici ve Patronlar için Canlı Finansal Analiz Paneli)

SistemR İstanbul Vega Yazılım Vega Win

STOK ANALİZ PANELİ

SistemR İstanbul Vega Yazılım Vega Win