{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Sektörel Çözüm

SistemR Vega Yazılım İstanbul tekstil mobilya halı kilim gıda üreticileri için vega win
SistemR Vega Yazılım İstanbul tekstil mobilya halı kilim gıda üreticileri için vega win
 
  
Üretim'de maksimum karlılığı ve izlenebilirliği hedefleyen firmalardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan VegaGrup Yazılım üretim planlama programı modülleri Makina Aksam ve Parça, Gıda Üretimi, Mobilya, Halı Kilim, Tekstil ve Hazır Giyim üretimi yapan firmalar için tasarlanmıştır. VegaGrup Yazılım'ın diğer modülleri ile entegre olarak çalışabilen Lotiz ve Lyra üretim modülleri ile;

VegaWIN

 • Üretim reçetesi programı( mamul ağacı)
 • Hammadde ve malzeme, maliyet unsurları (işçilik – enerji giderleri vb.) belirlenmesi
 • Fire ve üretim zaiyatlarının tanımlanması
 • Üretim kontrol programı ile montaj ve demontaj üretim reçetelerinin tanımlanması
 • Üretim planlama programı hammadde – malzeme ihtiyaç listelerinin hazırlanması
 • Otomatik satın alma emirlerinin oluşturulması
 • Mamul üretim planlarının siparişe dayalı hazırlanması
 • Üretim süreçleri (Process) ve fason imalat işlemlerinin üretim takip programı ile izlenmesi
 • Üretim süreçleri (Process) ve fason imalat işlemlerinin üretim takip programı ile izlenmesi
 • Üretim zaiyatlarının üretim hesaplama programı ile maliyetlere yansıtılması
 • Üretim planlama ve kontrol ile kalite kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • İzlenebilirlik uygulamalarına yönelik LOT ( Parti No.) takib
 • Maliyet muhasebesinin genel muhasebesinin genel muhasebe ile entegre çalışabilme imkanı

Üretim'de yüksek verim ve kar almayı hedefleyen VegaGrup Yazılım üretim planma otomasyon programlarının kullanımında en önemli iki faktör Üretim Yönetimi ve Üretim Planlamadır.

 

ÜRETİM YÖNETİMİ

Genel Anlamda üretim girdilerin, Diğer süreçlerle etkileşimi değerlendirerek , Kaynakları Kullanarak girdilerin çıktılara dönüşümünü sağlamak üzere yönetilen faaliyetlerin çıktı olarak sonuçlandırılmasıdır. Üretim yapan bir işletmenin, faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için malzeme tedariki ve üretimini doğru ve zamanında planlaması hayati önem taşıyor. Değişken ve zorlu piyasa koşullarında, talepleri zamanında cevaplama hedefi, çözülmesi gereken soru ve sorunları beraberinde getiriyor. VegaWin Üretim planlama ve takip programı modülünün verimli şekilde kullanılabilmesi için üretim sürecinde geçen kavramları doğru şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Üretim sürecinin ilk adımı Üretim Süreç analizleridir.

 

SistemR Vega Yazılım İstanbul tekstil mobilya halı kilim gıda üreticileri için vega win

 

Bu Süreçler firmanızın verimliliğini ve etkinliğini istenilen seviyeye çıkaracaktır. Vegawin bu süreçlerde doğru kriterleri kullandırarak firmanızın maksimum verimlilikle çalışmasını sağlayarak üretimdeki gücünüzü zirveye çıkaracaktır. Üretim sürecinde Vega Win diğer modüllerle entegre çalışmaktadır.Üretim Sürecinde vega win üretim programı modülünün diğer modüllerle entegrasyonu üretim süreç analizinde belirlediğiniz tüm sorularınızı cevaplayacak şekilde düşünülmüştür.

 

SistemR Vega Yazılım İstanbul tekstil mobilya halı kilim gıda üreticileri için vega win

 

VegaGrup Yazılım üretim Modülü ile…

 • Mevcut taleplere karşılık tedariki nasıl planlamalıyım?
 • Neyi ne zaman hangi miktarda üretmeli veya satın almalıyım?
 • Talepleri cevaplamaya çabalarken ihtiyaç fazlası stok oluşumunu nasıl engelleyebilirim?
 • Malzeme yetersizliği sebebiyle yarım kalan işlerimin sayısını nasıl azaltabilirim? Bu ve benzeri sorularınızda VegaGrup Yazılım Üretim planlama programı çözümümüzün en önemli parçalarından olan ile Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Modülü en büyük yardımcınız olacak.

 

En basit ifadeyle Üretim Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Modülü şirketinizin talep ve tedarik dengesini sağlamanıza yardımcı olur. Modül, sistemin Ürün Tasarımı, Bütçe, Envanter, Satış, Satın alma ve Üretim Yönetimi Programı Modülleri ile tam bütünleşik çalışır. Bu sayede ürünlerinizin ve ürünleriniz için gerekli olan parçaların zaman ekseni üzerindeki yerini tespit edip üretim kaynaklarını kolaylıkla planlayabilirsiniz. Üretim yönetimi bu modül sayesinde, Üretim sistemindeki malzeme kayıtları, ürün ağacı ve rota bilgilerini temel alarak, müşteri siparişleri, satış bütçesi, talep tahminleri, bağımsız ihtiyaçlar gibi ihtiyaç oluşturan elemanları gözetip satın alma istekleri, üretim planları ve transfer siparişleri gibi ihtiyaç giderici sistem önerilerini otomatik olarak üretebilirsiniz.

 

SistemR Vega Yazılım İstanbul tekstil mobilya halı kilim gıda üreticileri için vega win

 

Stok Maliyetinizi Azaltın

Modülün en net getirisini azalan stoklarınızla göreceksiniz. Stoklarınızı yeteri kadar ve gereken zamanda temin etmeniz kolaylaşacağı için gereksiz stok artışlarından kurtulabilirsiniz. Çünkü modül daima minimum teslim zamanı ve maliyet açısından en uygun satın alma miktarlarını gözeterek üretim ve satın alma önerilerini size sunar.

 

Bölümleriniz Arası Koordinasyonu Sağlayın

VEGA WIN Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Modülünün devreye alınmasından sonra şirketinizin üretim planlaması için gerekli olan satış, satın alma, depo ve üretim bölümlerinin çok daha verimli ve yüksek koordinasyon ile çalışmaları mümkün olur. İlgili bölümlerde çalışan personeliniz ve yöneticileriniz, ihtiyaç duydukları güncel ve güvenilir verileri doğrudan VEGA WIN sistemi üzerinde alabilirler. Dolayısıyla bölümler arasında geç, eksik veya yanlış bilgi akışından kaynaklı çatışmalar ortadan kalkar.

 

Kaynaklarınızı Planlayarak verimliliğinizi artırın

VEGA WIN üretim programının modülü olan Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Modülü ile şirketinizdeki üretim faaliyetini daha etkin planlayabilirsiniz. Modülün üreteceği satın alma istekleri ve üretim planları doğrultusunda gerekli malzemelerin zamanında ve istenilen yerde olmasının sağlamanız çok daha kolay olur. Sağlıklı üretim planlama etkisini teslim tarihlerinizin kısalması ve üretim verimliliğinizin artması olarak gösterir. Vega Win'de üretim yönetimi programı ile şirketinizin kurumsal kaynaklarını ve diğer planlamalarınızı kolayca yaparsınız.

 

SistemR Vega Yazılım İstanbul tekstil mobilya halı kilim gıda üreticileri için vega win

 

Rekabet Gücünüzü Artırın

Etkin üretim planlama ve artan üretim verimliliği diğer bölümlerin üretim planlama bölümünüze olan güvenini artırır. Bu durumun en önemli faydası biraz daha dolaylı yoldan satış ve pazarlama bölümleriniz üzerinde gerçekleşir. Müşteri ile direkt diyalog kuran bu bölümlerin arkalarındaki güce, yani üretim bölümüne artan güvenleri, kısa süre içerisinde vereceğiniz tekliflere ve siparişlere yansır. Sonuçta rekabet gücünüz artar. Kapsamlı Fonksiyonalite olarak Planlama Detayları

 

 • Çeşitli parti büyüklüğü metotlarına göre planlama
  • İhtiyaç kadar,
  • Maksimum seviyeye kadar,
  • Sabit miktar kadar,
  • Ekonomik parti büyüklüğü kadar,
  • Tedarik periyodu dengeleme miktarı kadar,
 • Yeniden sipariş stok seviyesine göre planlama
 • Deterministik metot ile gelecek dönemlerde oluşması beklenen taleplere göre planlama
 • Net Değişim Planlama
 • Tek malzeme planlama
 • Üretim kontrol programı ile müşteriye özel planlama
 • Günlük, Haftalık ve Aylık periyotta üretim planlama.
 • Özel stok tipi yönetimi ile MRP dışı stok tutabilme
 • Fason, satın alınan üretilen yada diğer tesislerden satın transfer edilen malzemelerin Planlanması
 • Malzeme bazında sonuçların grafiksel gösterimi.
 • İhtiyaç Yönlendirme (Alternatif malzeme kullanımı)
 • Müşteri Siparişleri, Satış Tahminleri, Satış Bütçesi verileriyle planlama
 • Otomatik üretim planlarda değişiklik yada elle plan giriş imkanı
 • Teslim tarihinden geriye doğru planlama
 • Bugünden ileriye doğru planlama
 • Zaman parametreleri
  • Üretim Öncesi Emniyet süresi
  • Üretim Sonrası Emniyet süresi
  • Plan aralığı
 • Sonuçlar üzerinde esnek raporlama
 • Sipariş durum raporu
 • İlgili diğer modüllerden MRP sonuçlarını görüntüleme
 • Satın alma istekleri ve üretim planlarının satın alma siparişi ve üretim emrine çevrilmesi
 • MRP mesajları ile planlama öncesi temel veri eksiklerinin tespiti
 • Oluşan planların üretim ve satın alma bölümlerine iletilmesi öncesi onay imkanı